• REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (BUA) TAHUN ANGGARAN 2022
NO REALISASI ANGGARAN DOKUMEN
1. JANUARI DOWNLOAD
2. FEBRUARI DOWNLOAD
3. MARET DOWNLOAD
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

  • REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (BADILUM) TAHUN ANGGARAN 2022
NO REALISASI ANGGARAN DOKUMEN
1. JANUARI DOWNLOAD
2. FEBRUARI DOWNLOAD
3. MARET DOWNLOAD
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

  • REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (BUA) TAHUN ANGGARAN 2021
NO REALISASI ANGGARAN DOWNLOAD
1. JANUARI DOWNLOAD
2. FEBRUARI DOWNLOAD
3. MARET DOWNLOAD
4. APRIL DOWNLOAD
5. MEI DOWNLOAD
6. JUNI DOWNLOAD
7. JULI DOWNLOAD
8. AGUSTUS DOWNLOAD
9. SEPTEMBER DOWNLOAD
10. OKTOBER DOWNLOAD
     
     

 

  • REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (BADILUM) TAHUN ANGGARAN 2021
NO REALISASI ANGGARAN DOWNLOAD
1. JANUARI DOWNLOAD
2. FEBRUARI DOWNLOAD
3. MARET DOWNLOAD
4. MAPRIL DOWNLOAD
5. MEI DOWNLOAD
6. JUNI DOWNLOAD
7. JULI DOWNLOAD
8. AGUSTUS DOWNLOAD
9. SEPTEMBER DOWNLOAD
10. OKTOBER DOWNLOAD
     
     

 

  • REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (BUA) TAHUN ANGGARAN 2020
1.   JANUARI DIPA 01 TAHUN 2020
2.   FEBRUARI DIPA 01 TAHUN 2020
3.   MARET DIPA 01 TAHUN 2020
4.   APRIL DIPA 01 TAHUN 2020
5.   MEI DIPA 01 TAHUN 2020
6.   JUNI DIPA 01 TAHUN 2020
7.   JULI DIPA 01 TAHUN 2020
8.   AGUSTUS DIPA 01 TAHUN 2020
9.  SEPTEMBER DIPA 01 TAHUN 2020
10.  
11. .
12. DESEMBER DIPA 01 TAHUN 2020

 

  • REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (BADILUM) TAHUN ANGGARAN 2020
1.   JANUARI DIPA 03 TAHUN 2020
2.   FEBRUARI DIPA 03 TAHUN 2020
3.   MARET DIPA 03 TAHUN 2020
4.   APRIL DIPA 03 TAHUN 2020
5.    MEI DIPA 03 TAHUN 2020
6.   JUNI DIPA 03 TAHUN 2020
7.   JULI DIPA 03 TAHUN 2020
8.   AGUSTUS DIPA 03 TAHUN 2020
9.   SEPTEMBER DIPA 03 TAHUN 2020
10.  
11.  
12. DESEMBER DIPA 03 TAHUN 2020